Visie en visioen van het Thijmgenootschap

door Edith BrugmansHet Thijmgenootschap bevordert reflectie op wetenschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor onze samenleving en cultuur, vanuit een christelijk perspectief. Het doet dit door middel van boekuitgaven en symposia. Het Thijmgenootschap bundelt dus bijdragen van christelijke intellectuelen voor een groter publiek, en vervult daarmee een belangrijke brugfunctie tussen drie punten.

Ten eerste, de wetenschap. De wetenschappelijke wereld is in toenemende mate ontoegankelijk voor leken. Hyperspecialisaties in het wetenschappelijk onderzoek en uitstroom van publicaties naar de Engelstalige media leiden tot een verschraling van algemene kennis over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen. Wetenschappers worden door hun universiteiten niet direct aangemoedigd om hun onderzoek aan de gemeenschap uit te leggen. En toch verlangen mensen naar kennis en willen ze graag op de hoogte blijven van actuele wetenschappelijke ontwikkelingen.

Ten tweede, de christelijke religie. Op institutioneel niveau hebben veel katholieke en protestantse kerken het tegenwoordig niet gemakkelijk. Ze kampen met teruglopend kerkbezoek en met interne reorganisaties. Ook onderwijs- en zorginstellingen die in het verleden verbonden waren met religieuze ordes en congregaties zijn in de laatste decennia geseculariseerd en verbonden met de neutrale overheid of de competitieve markteconomie. En toch is het christelijk geloof voor miljoenen mensen, ook in Nederland, een dagelijkse bron van inspiratie.

Ten derde, de samenleving. Commercialisering van media en stemmingmakerij in publieke discussies leiden tot kwaliteitsverlies in de intellectuele dienstverlening. Commentatoren, columnisten en redacteuren worden door hun bedrijven niet direct aangemoedigd zich echt te verdiepen in wetenschappelijk werk en religieus gedachtegoed. Het cultureel niveau van de samenleving en het kritische vermogen van de publieke opinie lijden onder de massa ‘human interest’-stukjes waarmee de gaten van kennis en kritische beschouwing worden gevuld in kranten, opiniebladen, discussieprogramma’s op televisie en locale debatten. En toch willen mensen betrokken blijven en bijdragen aan het algemeen welzijn en aan culturele goederen.

In de configuratie van deze drie biedt het Thijmgenootschap publicaties en lezingen die dwarsverbindingen maken en zo bruggen bouwen. De boeken bevatten informatie uit de wetenschappelijke wereld, beschouwingen over de doorwerking van het christelijk geloof bij de funderingen en toepassingen van nieuw wetenschappelijk onderzoek en kanttekeningen bij maatschappelijke processen. Het Thijmgenootschap biedt de lezers van de publicaties en de toehoorders van de symposia stof tot reflectie. Het bevordert het christelijk denken.

Deze notitie is geschreven in het kader van het VKMO Project ‘Visies en visioenen’ (2012) Het Thijmgenootschap is dus een vereniging van christelijke intellectuelen die gericht is op verdere ontwikkeling van christelijke intellectualiteit. Er is zeker aandacht voor  niet-christelijke sprekers en auteurs als de thematiek dat vraagt, maar er is altijd zorg voor het christelijke perspectief. Het Thijmgenootschap werkt samen met verwante organisaties en hoopt in de toekomst die samenwerking te verstevigen.

Het Thijmgenootschap heeft maar een visioen, en laat zich daar al meer dan een eeuw door leiden. Ons visioen is het licht van Gods geest dat bij de mensen is gekomen in Christus' leven. Een glimp van dat licht wil het Thijmgenootschap doorgeven in geestelijk verrijkende publicaties en voordrachten.

Edith Brugmans
Voorzitter wetenschappelijke raad van het Thijmgenootschap (tot 2012) en erelid (sinds 2013).