Thijmgenootschap 1984-2004

Over wetenschap en levensbeschouwing

Redactie: 

Het Thijmgenootschap, vereniging voor wetenschap en levensbeschouwing, bestaat in 2004 honderd jaar. Bij die gelegenheid past een historische terugblik. In 1985 verscheen reeds een geschiedenis van de eerste tachtig jaar; nu worden daar de laatste twintig jaar van een eeuw Thijmgenootschap aan toegevoegd.

In deze geschiedenis wordt zichtbaar hoe na de woelige jaren zestig en zeventig een nieuwe invulling werd gevonden voor de doelstelling van de vereniging: de christelijke levensbeschouwing te betrekken in een reflectie op ontwikkelingen in politiek, samenleving, wetenschap en cultuur.

Thijmgenootschap 1984-2004 verschijnt als deel 92.4 in de reeks Annalen van het Thijmgenootschap.

Inhoudsopgave

Titel Auteur Pagina
Voorwoord H.C. van der Plas en A.J.M. Plasschaert en G.A.M. Beekelaar en K.I.H. Pasman-de Roo en P.J.M. van Tongeren en E.H.L. Brugmans 7
Over wetenschap en levensbeschouwing Ingrid Jacobs 11
De lof van het vergaderen J.M.M. de Valk 135