Jaarstukken 2016

Op de ochtend van het ATT-Jaarsymposium op 25 november in Utrecht vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap plaats. De stukken voor de vergadering treft u hierbij aan:

Klik hieronder om de bijlagen te lezen.

Klik hier om meer te weten over het jaarsymposium?

Bijlagen: