Studiemiddag “Stof zijt gij” ICT en de verhouding lichaam-geest van de Katholieke Afdeling

Op vrijdag 12 mei 2023 organiseert de Afdeling Katholieke Theologie van het Thijmgenootschap een studiemiddag over ICT en de verhouding lichaam-geest in Den Bosch. In het cartesiaans dualisme van lichaam en geest, was het lichaam objectief kenbaar maar vormde de geest een mysterie. Nu - in onze door ICT gekleurde tijd - wordt de geest gemakkelijk gezien als niet meer dan een aantal berekeningen (computational thinking), denk aan Artificial Intelligence en ChatGPT, en lijkt de materiële/lichamelijke basis inwisselbaar geworden. Geeft ICT noodzaak en kansen om de verhouding tussen lichaam (materie) en ziel (geest) opnieuw te denken? 

Dit is de derde lezing in de serie Theologie en ICT. U kunt de lezing bijwonen zonder dat u bij de eerdere lezingen bent geweest.

Prof. em. dr. Palmyre Oomen is bioloog, theoloog en filosoof. Zij is gepromoveerd op het denken van A.N. Whitehead en de betekenis daarvan voor de theologie. Vanaf 1999 was zij onderzoeker op het gebied van theologie en natuurwetenschap aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Vanaf 2002 tot aan haar emeritaat was zij daarnaast Thomas More hoogleraar voor filosofie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor de Wijsgerige Kring Eindhoven verzorgde zij in 2021 een cursus "Denken over lichaam en geest".

De locatie is de Bisdomzaal, Bisschopshuis, Parade 11, 5211 KL Den Bosch. (ongeveer 15 minuten lopen vanaf het NS-station Den Bosch)

Programma

  • 13.45 - 14.00  inloop
  • 14.00 - 14.45  Palmyre Oomen: Denken over lichaam en geest. 
  • 14.45 - 15.00 pauze
  • 15.00 - 15.45 Palmyre Oomen: ICT en het denken over lichaam en geest.
  • 15.45 - 16.00 pauze 
  • 16.00 - 17.00 plenaire discussie

Graag aanmelden (kosteloos) per e-mail bij Harm Goris: h.m.j.goris@uvt.nl