Medische afdeling

De medische afdeling van het Thijmgenootschap wil de geneeskunde plaatsen in het bredere perspectief van het mens-zijn. Vanuit onze christelijke oorsprong willen wij reflecteren op maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de geneeskunde en de gezondheidszorg.

Jaarlijks organiseren we een symposium over ethische en filosofische vragen bij actuele medische ontwikkelingen. We streven ernaar de besproken onderwerpen te publiceren als een uitgave in de reeks van de Annalen van het Thijmgenootschap of in het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek.

Wie belangstelling heeft voor de doelstelling van de medische afdeling wordt van harte uitgenodigd zich als lid op te geven, waarmee u ook lid bent van het Thijmgenootschap.

Theo Wobbes, voorzitterBestuur

prof.dr. Theo Wobbes (voorzitter)
dr. Maria van den Muijsenbergh (secretaris)
drs. Hans A.van der Snoek (penningmeester)
drs. Jan de Leur
drs. Peter Rijnierse
drs. Cunigonda Hol
dr. Vincent Kirkels
drs. Maaike Lange

Inlichtingen

Maria van den Muijsenbergh
Heyendaalseweg 27
6524 SE Nijmegen
Tel: 06-43001418
e-mail: m.vandenmuijsenbergh@elg.umcn.nl

Activiteiten

2015 - Symposium De euro in de spreekkamer

2014 - Symposium Baas over eigen lichaam? Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid. Zie ook de gelijknamige bundel.

2013 - Symposium over Marktwerking in de zorg. Zorg of zegen?