Arthur Kok en Gabriël van den Brink zijn geïnterviewd door 'De Nieuwe Wereld' over de nieuwe Thijmbundel 'Bewegen en bewogen worden: Retorisch handelen in taal, beelden muziek'. Ad Verbrugge gaat in dit video interview in gesprek met hen over retorische traditie en wat dit ons vandaag de dag kan leren.

Zitten rechters steeds vaker op de stoel van de wetgever? De kritiek op de rol van de rechter neemt toe sinds de uitspraken in de Urgenda-, stikstof- en IS-vrouwenzaak. Trekken rechters steeds meer macht naar zich toe? Of doet de controlerende macht slechts zijn werk? Luister naar jurist Hansko Broeksteeg en rechtsfilosoof Ronald Tinnevelt en denk mee over de vraag of de verhouding tussen recht en politiek onder druk staat.

Tijdens een feestelijke en inhoudelijke online bijeenkomst heeft op donderdag 28 januari 2021 de overdracht van het Thijmgenootschap Stipendium plaatsgevonden. De huidige stipendium houdster vertelt wat het stipendium haar gebracht heeft, en de nieuwe stipendium houder stelt zich aan u voor.

Volgens Aristoteles is de kern van retorica, als de kunst van het overtuigen, dat de ziel erdoor in beweging wordt gebracht. Daarbij gaat het niet alleen om argumentatie (logos) maar ook om waarden (ethos) en gevoel (pathos). De retorica van Aristoteles richt zich op de totale mens, niet slechts op diens talige vermogen. In deze bundel nemen wij daarom niet de taal maar het overtuigend handelen tot uitgangspunt van de retorica.

Tien leden hebben gereageerd op onze eerder verstuurde brief t.a.v. de schriftelijke ledenraadpleging. Allen hebben ingestemd met alle voorgelegde documenten.

De nieuwe bundel gaat over de ‘menselijke maat’ in het perspectief van de hedendaagse Nederlandse gezondheidszorg. Het lijkt er steeds meer op alsof daarin de ‘persoon’ met haar eigen maat uit het oog wordt verloren. Toenemend dringt zich op dat de patiënt niet meer centraal staat maar vooral de efficiëntie van de zorg. De maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, toenemende diversiteit) vragen echter op dit moment om een meer op de persoon gerichte gezondheidszorg. Bovendien blijken er grenzen aan de zorg te zijn.

Ook in deze crisistijden is het belangrijk om kritisch naar onze samenleving te blijven kijken. Tijdens het ATT-symposium op woensdagmiddag 11 november leidde Govert Buijs gesprekken tussen verschillende sprekers over nieuwe verhoudingen tussen het bedrijfsleven en onze samenleving. De beelden van dit symposium zijn nu terug te kijken via https://youtu.be/C61o3PoNHDg en deze zijn uiteraard van harte bij u aanbevolen.

Online Symposium “Nieuwe verhoudingen tussen bedrijfsleven en samenleving”, met o.a. Cees Oudshoorn, Gabriël van den Brink en Merle Koomans

In verband met de jaarljkse Algemen Ledenvergadering van het Thijmgenootschap, gelieve hieronder aan te treffen:

We leven in tijden van onzekerheid. Er zijn populistische politici die de waarheid verdraaien en met verhalen komen die verleidelijk maar misschien ook gevaarlijk zijn. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk wanneer de media de feiten weergeven of juist verhullen. Dat roept de vraag op: wat is waarheid? Wat is waar in de retoriek van politici? Hoe weten we wat waar is in de nieuwsgeving?

Pagina's