ALV 2021

Op 20 november 2021 in Huize Heyendael te Nijmegen wordt de statutair verplichte, jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het Thijmgenootschap gehouden. De vergadering vangt aan om 14.30 uur.

De agenda van de Algemene Ledenvergadering is als volgt:

1.            Opening

2.            Vaststelling agenda

3.            Mededelingen

4.            Verslag van de schriftelijke ALV 2019 – zie bijlage 1

5.            Jaarverslag 2020 – zie bijlage 2

6.            Financieel Jaarverslag 2020 | Oordeel kascommissie en decharge bestuur – zie bijlage 3a-c

7.            Benoeming leden kascontrolecommissie 2021 – zie bijlage 3d

8.            Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) – zie bijlage 4

9.            Af- en aantreden algemeen bestuur – zie bijlage 5

10.         Presentatie vernieuwde huisstijl Thijmgenootschap

11.         Rondvraag

12.         Inhoudelijk programma – zie bijgevoegde Kennisgeving

13.          Sluiting

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

U kunt zich aanmelden tot 14 november 2021 via deze link.

drs. Eefje de Gelder, alg. secretaris