ALV 2020

Omwille van de ontwikkelingen rondom het COVID19-virus heeft het bestuur van het Thijmgenootschap zich spijtig genoeg genoodzaakt gezien om de algemene ledenvergadering af te gelasten.

U kunt uw akkoord op de stukken, en eventuele vragen en opmerkingen binnen een termijn van drie weken via email (secretaris.thijmgenootschap@outlook.com) of per post kenbaar maken. Het bestuur beraadt zich vervolgens op een antwoord. Een verslag van deze schriftelijke raadpleging zal op de website geplaatst worden.

Leden die niet reageren, worden geacht hun fiat/decharge aan het bestuur te verlenen.

Het betreft de volgende stukken:

(1) Verslag van de ALV op 11 november 2019

(2) Jaarverslag 2019

(3) Financieel Jaarverslag 2019 en oordeel kascommissie

(4) Overzicht décharges en benoeming leden kascontrolecommissie 2020

(5) Overzicht herbenoeming van raads- en bestuursleden

Klikt u hier om de bijlagen te downloaden.

Eefje de Gelder, secretaris Thijmgenootschap