Agenda

vrijdag 14 juni 2019

Zorgen over het populisme en populistische retoriek in het post-waarheid-tijdperk lijken alleen maar toe te nemen. De simplistische maar effectieve retoriek van populistische politici, minachting voor feiten en expertise, en verkiezingsstrategieën waarbij het manipulatief gebruik van big-data ervoor zorgt dat de kiezers zich voelen bespeeld, leiden tot onrust en verontwaardiging.